اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

اسد: روسیه و سوریه در حال نبرد با یک دشمن هستند