اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

آخرین وضعیت پرسپولیس در راه دریافت مجوز حرفه‌ای/ بارگذاری مدارک و تلاش برای پرداخت بدهی شهر خودرو