گیت کنترل ترددتولید انواع پوشاک و قبول سفارشات …تولید،چاپ و بسته بندی انواع نایلون …قالب بتن