اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

سرکنسول ایران در کاپان حکم خود را تقدیم وزیر خارجه ارمنستان کرد