قله شهادت | تصاویر دیده نشده از مردم زنجان در پشتیبانی از رزمندگان دفاع مقدس