بیمه منجیان غریق الزامی شد
- اخبار ورزشی - به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از روابط عمومی فدراسیون نجات غریق و غواصی، قرارداد و بیمه منجیان غریق یکی از دغدغه‌های اصلی فدراسیون نجات غریق و غواصی از آغاز دوره مدیریت فعلی بود طوریکه پیگیری این موضوع به منظور نتیجه گیری قطعی و قانونی از ابتدای سال در دستور کار ریاست فدراسیون قرار گرفت. در همین رابطه مکاتبات متعددی با وزارت ورزش انجام شد و طی آن ضمن تاکید بر اهمیت کار ناجیان و ابعاد معنوی و ارزشی آن و همچنین تشریح وضعیت فعلی منجیان غریق و مصائب ناشی از نابسامانی وضعیت قراردادی‌شان، رسیدگی به این موضوع مطرح شد.نتیجه رایزنی‌ها، مکاتبات و پیگیری های انجام شده در نهایت منجر به دستور معاون قهرمانی وزارت ورزش مبنی بر الزام انعقاد قرارداد با منجیان و بیمه آنها شد. این موضوع از سوی مهدی علی‌نژاد معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای به 30 اداره کل ورزش و جوانان استانی ابلاغ و بر اساس آن بر الزام قرارداد از سوی باشگاه‌ها، استخرها و اماکن آبی با منجیان و بیمه آنها بر اساس بیمه تامین اجتماعی کار تاکید شد.همچنین تاکید شده که عدم رعایت این مسئله و نادیده گرفتن قرارداد منجیان، از تخلفات موسس و مدیر باشگاه محسوب خواهد شد. در ابلاغیه علی نژاد به ادارات کل ورزش و جوانان استان‌ها، به بیمه مسئولیت مدنی معتبر با پوشش بیمه کامل برای جبران خسارات تاکید و همچنین بر اساس ماده ١٣ قانون مسئولیت مدنی، کارفرمایان مشمول ماده 13 مکلف شدند کارکنان خود را در قبال خسارات وارده از ناحیه آن به اشخاص ثالث بیمه کنند.نشست روسای فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی و فدراسیون نجات غریق و غواصی برگزار شدانتهای پیام/