اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

اولویت تخصیص خودروهای وارداتی برای ۳۴ هزار نفر مشخص شد