اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ماجرای حضور حاج قاسم و یارانش در میان راهپیمایان اربعین چه بود؟