تعمیرات لوازم خانگیدستگاه بسته بندیساخت و نصب انواع برج نوری ( روشنایی …وزنه دقیق آزمایشگاهی کالیبراسیون

پرداخت 11 هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغال روستایی/ایجاد 197 هزار شغل جدید طی 2 سال