اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

۱۴ محور تحقق عملی اصلاح ساختار بودجه؛ از حکمرانی و برنامه‌ریزی بودجه‌ای تا اصلاح نظام یارانه پنهان انرژی