10 آبان؛ آغاز مرحله جدید اردوی تیم ملی کاتا بانوان و آقایان