اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

وضعیت هوای تهران ۱۴۰۲/۰۱/۰۵؛ ثبت نخستین روز هوای "ناسالم" در پنجمین روز از سال جاری