اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

سروده‌هایی به مناسبت میلاد مبارک حضرت فاطمه(س): «هدیه‌ای کوثری بود زهرا»
- اخبار فرهنگی - به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، جمعی از شاعران آیینی کشور همزمان با روز میلاد مبارک حضرت فاطمه صدیقه(س)، تازه‌ترین سروده‌های خود را به پیشگاه مقدس بانوی دو عالم تقدیم کردند. تعدادی از اشعار تازه‌سرده شده را می‌توانید در ادامه بخوانید:غلامرضا کافیشب در انبوه ظلمت سحر شد آسمان نم نمک تازه‌تر شدزلف پرچین شب تاب برداشت دستی از حوض گل آب برداشتعاشق از چشمه دل وضو کرد چند رکعت خدا آرزو کردعاشق آن عاشق دل‌شکسته دل نگو قصر آیینه بستهدل نگو دل نگو دل چه گویی آه از آن عشق کامل چه گوییدل نگو صحن مشک و زبرجد شمع و مشکاتی از لعل و عسجدقصری از آب و آتش ملمع بارگاه سلیمان مرصعطاق ایوانش از قاب قوسین چشمه آبش از شط عینینگریه در چشم او جوش می‌زد عزم رفتن در او شور نی، زدمرکب از نور آمد براقش لولو لا به زین و یراقشچشم او خیره بر بی‌نشان بود مقصدش آن سوی کهکشان بودآسمان راه آیینه‌بندش راه شیری غبار سمندشباد در یال اسبش قرنفل طیفی از آینه موجی از گلجوش می‌ شور نی اسب هی شد جذبه در جذبه آن راه طی شدرعشه وصل در جان او ریخت چشم وا کرد و حیرت فرو ریختجای در بارگاه رضا داشت یک کمان فاصله تا خدا داشتسیب سرخ تجلی چشیده بود بر موج گل آرمیدهباغ گل‌پرور آورده با خود هدیه کوثر آورده با خودهدیه‌ای کوثری بود زهرا مزد پیغمبری بود زهراسیدعبدالله حسینیسر مستودع خدا زهرا کوثر پاک مصطفی زهرا علت آفرینش گیتی کون از برکتش بپا زهراغضبش با عذاب حق توأم با رضایش خدا رضا زهرابر علی للعباده نعم‌العون رفت تا اوج عرش با زهرامادر محسن وحسین وحسن کاشف‌الکرب مرتضی زهراحجت‌الحق علی الحجج آن کو در حدوثش بود بقا زهرامرتفع آنچنان که افکنده است بر علی سایه هما زهراآنکه در شأن او شده نازل سوره سبز هل أتی زهراجایگاه نماز او کرده است جلوه در عرش کبریا زهرامثل قرآن ز عرش آمده است گشته نازل به مصطفی زهرامثل قرآن بزرگ شد کم‌کم در دل ختم انبیا زهرامثل قرآن نزول تدریجی داشت آن مصحف هدی زهرامثل قرآن نزول برکت او منقطع گشت از سما زهراتا قیام قیامت کبری مثل قرآن بود بپا زهرارحمتش ابتدا ندارد پس هرگزش نیست انتها زهرا   زخم پیشانی پدر را بست درد تاریخ را دوا زهرانه فقط سرور زنان که بود سرور جمله مردها، زهراهان علی گر نبود کفو نداشت کفو تنها علی است با زهراعاطفه جوشقانیاندوباره قسمتت باید فقط یک لقمه نان باشد که سهم همسر و فرزندهایت بیش از آن باشدپر از شوری همیشه، بیشتر اما زمانی که صدای پای بابایم بیاید یا اذان باشدبه من آموختی حتی مسیر آشپزخانه برایم می تواند نردبان آسمان باشدخودت دست نوازش می‌شوی بر اشک‌های من نمی‌خواهی که چشم من به دست دیگران باشدمن از این مهربانی‌های بسیار تو فهمیدم خدا باید چه اندازه صبور و مهربان باشدبیا و شام را پیشم بمان، بد بگذران یک شب که دریا می‌تواند پیش رودی میهمان باشدزهرا محدثی خراسانیبارانی از ترانه به لب داری، تن پوشی از نسیم بر اندامت  با هیئتی چنین که تو در آنی، گشته است آسمان و زمین رامت رویانده است از تو خدا گل را، خاک لطیف و سبز بهشتش را  با یک اشاره از پس ابرویت، با نازکای روشن هر گامت من آمدم و آمدنم فصلِ غمگین برگ ریز خزانت شد  هر چند بعد زادنِ من گفتی؛ شیرین شده است تلخی ایامت مادر هر آنچه می‌گذرد بر تو، فردا از آنِ این منِ غمگین است  سرشار شور و شعر و شکر باشد، هموار روزگار تو و کامتکبری حسینی بلخیمهتاب بیش از هر شبی، این‌بار، تابان بود چشمش به سمت واحه‌ای در این بیابان بوددشت از شب پیشین به وجد تازه می‌بالید   صحرا شکار انتشار بوی ریحان بودساحل‌نشینان بر لب دریا، دهل بستند دریا پر از گنجینه‌های دُرّ و مرجان بودمثل نسیمی، یک خبر در شهر می‌چرخید   چون طعم خرما بر لب صحرانشینان بودپیغمبر از غار حرا با دست پر برگشت دیو از نزول سورۀ زهرا، هراسان بوداین‌بار گویا جبریل از عرش گل بارید چون ذکر انزلنا و اعطینا، فراوان بودمی‌سوخت اشراف قریش از غیظ از این رو ناچار بر لب‌های‌شان پژواک هذیان بودگفتند: او را در زمانه دختری باشد این نخل تنها مانده بی‌بار و بری باشدگفتند و خندیدند و اهل آسمان خندید بی وارث آیا می‌شود پیغمبری باشد؟نگاهی به سیمای حضرت زهرا(س) در آثار بزرگان ادبیات/ «زنی چون فاطمه خیرالنساء کو؟»انتهای پیام/