اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

تجمع ضد صهیونیستی مردم عاشورایی تهران