اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

امیرعبداللهیان: آمریکا باید بین ارسال پیام‌های رسمی و اظهارات متعارض رسانه‌ای یکی را انتخاب کند