اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

مکاتبه بذرپاش با وزرا برای تهیه و ارائه تکالیف و گزارش های عملکردی در موعد مقرر قانونی