اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

فعال بحرینی: پارلمان جدید بحرین هیچ اختیاری از خود ندارد