فرسایش و شوری خاک از پیامدهای "تغییر اقلیم" است

فرسایش و شوری خاک از پیامدهای
- اخبار اجتماعی - به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ در خصوص فرسایش و شوری خاک مرتبط با پیامدهای تغییر اقلیم موضوعات علمی مختلفی مطرح شده است و تغییر اقلیم از مواردی است که همواره مورد بحث و تبادل نظر کارشناسان بوده است. از این رو اقلیم یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر تشکیل خاک است که پیامدهای مهمی در توسعه، استفاده و مدیریت آن دارد.عناصر اصلی آب و هوایی که بر تشکیل خاک تأثیر می‌گذارند دما، بارش و باد هستند. خاک‌های آب و هوای گرم‌تر یا مرطوب‌تر، از خاک‌های آب و هوای سردتر یا خشک‌تر، توسعه یافته‌تر هستند و فرآیندهای بیولوژیکی این خاک‌ها بر غلظت گازهای گلخانه‌ای در جو تأثیر می‌گذارد و این در حالی است که گازهای گلخانه‌ای تنظیم کننده قابل توجهی از آب و هوا هستند. در 150 تا 200 سال گذشته، تغییر رژیم دما منجر به تغییرات قابل توجهی در الگوی بارش شده است.تغییر اقلیم همچنین باعث تغییرات قابل توجهی در پوشش گیاهی طبیعی، خواص خاک و شیوه‌های کاربری زمین می‌شود. اثرات تغییر اقلیم بر خواص موثر خاک بسته به تغییر شرایط آب و هوایی عبارتند از: دمای خاک، ترکیب گازهای خاک، پارامترهای بیولوژیکی خاک، ویژگی افق بستر، شدت پدیده‌های انجماد، محتوای نمک و محتوای مواد آلی خاک. این خصوصیات خاک ممکن است به طور قابل توجهی در بازه زمانی از چندین سال تا چند دهه تغییر کند.بر اساس این گزارش مناطقی که بیشتر در معرض بیابان‌زایی و شور شدن خاک هستند، مناطق خشک هستند. شوری عبارت است از تجمع نمک‌های محلول در آب در سولوم خاک. در مراحل اولیه شوری بر متابولیسم موجودات خاک تأثیر می‌گذارد و بهره‌وری خاک را کاهش می‌دهد، اما در مراحل پیشرفته تمام پوشش گیاهی و سایر موجودات زنده در خاک را از بین می برد و در نتیجه زمین های حاصل‌خیز و مولد را به زمین‌های بایر و بیابانی تبدیل می‌کند. شوری آب و خاک احتمالاً به موازات دما افزایش می‌یابد و در نتیجه تقاضای آبیاری به طور چشمگیری افزایش خواهد یافت.دانشمندان معتقدند با افزایش سطح دریا، مناطق کم ارتفاع ساحلی به طور فزاینده‌ای با آب شور غرق می‌شوند و به تدریج خاک را آلوده می‌کنند. این نمک‌ها می‌توانند با بارندگی از بین بروند، اما تغییرات آب و هوایی نیز باعث افزایش فراوانی و شدت رویدادهای شدید آب و هوایی، از جمله خشک‌سالی و امواج گرما می‌شود.این پدیده منجر به استفاده شدیدتر از آب‌های زیرزمینی برای آشامیدن و آبیاری می‌شود که سطح آب را بیشتر کاهش می‌دهد و اجازه می‌دهد حتی نمک بیشتری به خاک نفوذ کند.چرا و چگونه از خاک محافظت کنیم؟بیش از 13 هکتار کانون فرسایش بادی در کشور ایجاد شده استانتهای پیام/