اسپالتی: برای ماندن در لیگ اروپا نیاز به انجام کارهای خارق‌العاده داریم/ نیمه دوم کیفیت تیمی‌مان را نشان دادیم

اسپالتی: برای ماندن در لیگ اروپا نیاز به انجام کارهای خارق‌العاده داریم/ نیمه دوم کیفیت تیمی‌مان را نشان دادیم