موشن‌گرافی| درآمد چند هزار میلیارد تومانی علت مخالفت سردفتران با برگ سبز!
- اخبار اجتماعی - به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ دی ماه سال 1389 ماده 29 رسیدگی به تخلفات رانندگی تصریح شد که نقل و انتقال خودرو با سند رسمی انجام می‌شود و دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی مراجعه کنند تا اصالت وسیله نقلیه و تعویض پلاک انجام شود.نیروی انتظامی با استناد به این ماده قانونی خود را مرجعی می‌داند که سند مالکیت خود را ارجح می‌داند چون قانون آنها را در اولویت تنظیم سند قرار داده است؛ اما دفاتر اسناد رسمی می‌گویند؛‌ چون خودرو جزو اموال منقول محسوب می‌شود، بنابراین باید برای آنها سند رسمی صادر شود و عدم ثبت آن در دفاتر سمی دولت احتمال ارتکاب به جرایم را افزایش می‌دهد.در موشن‌گرافی زیر، ضمن بررسی روند اعتباربخشی به برگ سبز خودرو، به دنبال پاسخ یک سؤال مهم است؛ چرا سردفتران برگ سبز را سند رسمی خودرو نمی‌دانند؟ پاسخ در درآمد چند هزار میلیارد تومانی دفاتر اسناد از ناحیه تنظیم سند رسمی خودرو نهفته است:سخنگوی دستگاه قضا: اختلاف درباره سند خودرو از طریق مجلس رفع شودانتهای پیام/