اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

انریکه: ۴۵ دقیقه اول بدترین عملکرد اسپانیا از زمان روی کار آمدن من بود