اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

مطالبات فروش گاز به عراق دریافت شد