اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ترک‌فعل بانک‌ها در وصول مطالبات‌شان/ بانک مرکزی برخورد کند