اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

پرستاران انگلیسی برای برگزاری اعتصابی گسترده آماده می‌شوند