الزام دریافت مهر اجازه خروج برای دانشجویان ایرانی خارج از کشور
- اخبار سیاسی - به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم، دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور برای درخواست مجوز خروج دانشجویی الزاماً باید با درخواست در سامانه میخک وزارت امورخارجه و از طریق نمایندگی‌ های جمهوری اسلامی ایران در کشور محل تحصیل صورت پذیرد.تمام دانشجویانی که از تاریخ اول آبان ماه 1400 قصد مراجعت به کشور را دارند باید قبل از سفر به ایران نسبت به هماهنگی در این خصوص و اخذ مجوز خروج دانشجویی جهت بازگشت مجدد به کشور محل تحصیل، از طریق نمایندگی‌ های جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند.امکان مکاتبه از جانب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت مجوز خروج افرادی که از تاریخ اول آبان 1400 به ایران مراجعت کرده‌ اند، میسر نیست.به نقل از مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت، دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور برای درخواست مجوز خروج دانشجویی الزاماً باید با درخواست در سامانه میخک وزارت امورخارجه و از طریق نمایندگی‌ های جمهوری اسلامی ایران در کشور محل تحصیل صورت پذیرد.اختصاص اینترنت رایگان به دانشجویان غیرایرانی پیگیری می‌شودتمام دانشجویانی که از تاریخ اول آبان ماه 1400 قصد مراجعت به کشور را دارند باید قبل از سفر به ایران نسبت به هماهنگی در این خصوص و اخذ مجوز خروج دانشجویی جهت بازگشت مجدد به کشور محل تحصیل، از طریق نمایندگی‌ های جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند.امکان مکاتبه از جانب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت مجوز خروج افرادی که از تاریخ اول آبان 1400 به ایران مراجعت کرده‌ اند، میسر نیست.انتهای پیام/