اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

آخرین آمار خسارت‌های وارد شده به اموال شهرداری تهران در اغتشاشات اخیر