اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

افزایش اختیارات دیوان محاسبات برای انتظام‌بخشی به بودجه