اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

رسانه انگلیسی: ایران نشان داد سه‌شیر نباید آنها را دستکم بگیرد