اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

درخواست سازمان‌های حقوق بشری از جامعه جهانی برای متوقف کردن فاجعه انسانی در یمن