اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ناگلسمان: همه بازیکنان مجبور نیستند مرا دوست داشته باشند/ برد مهمی کسب کردیم