اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

روایت فراز و فرود شایعات بنزینی دولت سیزدهم؛ ۱۵ مورد شایعه در کمتر از یکسال!