اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

وکیل شاهرودی پیش از فوت به معرفی قاتل احتمالی خود پرداخت!