معاون امور صنایع وزارت صمت: مشکل برق صنایع باید به سرعت رفع شود

معاون امور صنایع وزارت صمت: مشکل برق صنایع باید به سرعت رفع شود