اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

تمام کارگران ساختمانی با مصوبه جدید مجلس بیمه می‌شوند