چرا و چگونه از خاک محافظت کنیم؟

چرا و چگونه از خاک محافظت کنیم؟
- اخبار اجتماعی - به گزارش خبرنگار محیط زیست باشگاه خبرنگاران پویا؛ اتحادیه بین‌المللی خاک از سال 2002,  تاریخ 5 دسامبر را به عنوان روز جهانی خاک نام‌گذاری کرده است. هدف از این کار افزایش آگاهی از اهمیت حفظ اکوسیستم‌های سالم و پیوند آن با رفاه انسان و کشاورزی پایدار و  و تاثیر شور شدن خاک بر حیات و زندگی بخشی آن است. خاک‌ها برای رشد گیاهان و تامین غذا انسان‌ها و حیوانات ضروری هستند بنابراین اگر خاک نباشد امکان کشت محصولات وجود ندارد و در نتیجه آب و خاک را نه تنها برای خودشان بلکه برای ارتقا سطح زندگی خودمان باید حفظ کنیم.یادآوری این روز راهی است تا با ترغیب مردم در سراسر جهان به مشارکت در بهبود پیشبرد سلامت خاک تلاش کنیم. اگر زود عمل نکنیم، فرسایش خاک و نابودی و آلودگی آن, بر زندگی ما و نسل‌های آینده چیره خواهد شد. حاصل‌خیزی خاک با سرعت هشداردهنده و تهدیدکننده‌ای بر تأمین مواد غذایی جهانی و امنیت تک تک ساکنان زمین در حال اثرگذاری است و هیچ کس نمی‌تواند این اثرگذاری را انکار کند.بر اساس آمارهای اتحادیه بین‌المللی خاک هر 5 ثانیه ، معادل یک زمین فوتبال خاک از بین می‌رود که این واقعیت هشدار دهنده تأکید مجددی بر نیاز به افزایش آگاهی از طریق روز جهانی خاک محسوب می‌شود.کارشناسان زمین شناسی و محققان محیط زیست راهکارهایی را برای حفاطت از خاک ارائه داده‌اند که این پیشنهادها به شرح زیر است:1. جایگزینی کشاورزی صنعتی با روش‌های محیط‌زیستی‌ با استفاده از کودهای ارگانیک و کشت بدون شخم‌ زدن، تولید کمپوست و چرخش محصول کشت شده, می‌توان خاک‌های تحلیل رفته را احیا کرد.2. پرهیز از فعالیت‌های آلوده کننده خاکدفع غیر اصولی پساب‌ها و پسماندهای  شهری و صنعتی و استفاده از سموم دفع آفات و علف‌کش‌ها باعث آلودگی خاک می‌شود که باید از آن‌ها پرهیز کرد.3. کاشت گونه های بومیگونه‌های بومی هر منطقه به سبب سازگاری با خاک آن اقلیم باعث افزایش پایداری و جلوگیری از فرسایش خاک می‌شوند.4. کاشت گونه‌های دارای شاخ و برگ متراکمبرای جلوگیری از فرسایش خاک در فضاهای باز و مسطح ، به دلیل عبور مداوم باد شدید، می‌توان درختان و بوته‌های دارای شاخ و برگ متراکم را کاشت که از فرسایش خاک جلوگیری می‌کنند.5.  خودداری از آبیاری بیش از حد و تجمع آب در سطح خاکبرای جلوگیری از ایجاد رواناب‌ها و شست و شوی مواد مغذی باید از آبیاری بیش از حد و تجمع آب در سطح خاک جلوگیری شود. علاوه بر این ، اشباع خاک با آب, اکسیژن موجود را جا به جا می‌کند و ریشه گیاهان را خفه می‌کند.6. قبل از کاشت محصول ارزیابی خاک انجام شود  نوع خاکی که باید تصفیه یا احیا شود باید ارزیابی شود تا مشخص شود که کدام گونه گیاهی مناسب کشت در آن خاک است. تجزیه و تحلیل درجه تراکم خاک، فرسایش خاک و عوامل محیطی تأثیرگذار بر آن و نوع گونه بومی برای کاشت، از دیگر جنبه‌های مهم در ارزیابی خاک هستند.تداوم قاچاق خاک ایران به کشور‌های حاشیه خلیج فارسانتهای پیام/