اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

آخرین وضعیت سنگربان تراکتور بعد از مصدومیت در دیدار با هوادار