دیدار رئیس بنیاد شهید با خانواده ی شهدا و ایثارگران اهل سنت