اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

پیولی: مستحق قهرمانی بودیم، چون منسجم‌تر از اینتر عمل کردیم/ مدالم را دزدیدند