تشکیل کمیته حقوق و دستمزد در سازمان برنامه و بودجه/پرداختی‌ها باید بر اساس عدالت باشد