اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

یادداشت| امام خمینی؛ رهبری فراتر از یک جغرافیا و محبوبِ ماندگار میلیون‌ها افغانستانی