اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

کورتوا: این بار در طرف درست تاریخ بودم/ به خودم گفته بودم نمی‌گذارم کسی توپی از من رد کند