اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

پرسش مهر بیست و سوم؛ سؤال رئیس‌جمهور از دانش‌آموزان چیست؟