اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

موافقت آلمان با طرح بروکسل برای تشدید قواعد پناهندگی در مرزهای خارجی اروپا