اخبار مهم علیرضا بیرانوندبهداد سلیمیوزارت ورزشاستراماچونیسایپاگابریل کالدرونجواد زرینچهاستقلالوریا غفوریعلی فتح الله زاده