اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

رئیسی: دولت مردمی با الگو گرفتن از مرام ایثارگران در مسیر تحقق پیشرفت و عدالت گام برمی‌دارد