اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ایجاد 3 هزار و 500 طرح اشتغال برای کولبران و سوخت‌بران 7 استان کشور طی امسال