توزیع 800 هزار دوز واکسن آنفلوانزا در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور

توزیع 800 هزار دوز واکسن آنفلوانزا در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور