اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

وزارت بهداشت بدهی خود به مؤسسه واکسن‌سازی رازی را پرداخت نکرده است