اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

بازگشت زانیولو به تمرینات گروهی رُم؛ آقای خاص ستاره یاغی را می‌بخشد؟