جامعه نیوزپرینتر چاپ کارت,پرینتر چاپ کارت …دستگاه جت پرینترخوش بو کنندهای هوا

دادگاه عالی پاکستان دستور آزادی نخست وزیر سابق پاکستان را صادر کرد